Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Το νέο πολυκατάστημα ATTICA διαθέτει ένα από τα πλέον σύγχρονα κεντρικά συστήματα ελέγχου, βασισμένο στην πλατφόρμα SymmetrE της Honeywell. Το σύστημα περιλαμβάνει έλεγχο κλιματισμού, φωτισμού, διαχείριση ηλεκτρικών φορτίων, έλεγχο κυλιόμενων κλιμάκων και ανελκυστήρων.

Το σύστημα αποτελείται από 1200 σημεία ελέγχου κατανεμμημένα σε 28 απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου (ΑΚΕ). Στα περισσότερα από αυτά ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός βρίσκεται ενσωματωμένος στους αντίστοιχους πίνακες κίνησης, μειώνοντας έτσι σημαντικά το κόστος κατασκευής και καλωδιώσεων του συστήματος.

Ιδιαιτερότητα του συστήματος είναι η πλήρης διαχείριση ηλεκτρικών φορτίων σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή τροφοδοσία του καταστήματος από το ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος.

Το έργο εκτελέστηκε σε 2 φάσεις, με την πρώτη να ξεκινά το καλοκαίρι του 2004 και την δεύτερη τον Νοέμβριο του 2004. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2005.


 
Αττικά Πολυκαταστήματα - Παρουσίαση Εργου  
©2005 COVAX Ltd.
Top