Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Το ξενοδοχείο "Blue Palace Resort & Spa" μας εμπιστεύθηκε την προμήθεια και εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος ελέγχου. Η μεγάλη έκταση του ξενοδοχείου μας οδήγησε στην επιλογή ενός πλήρως κατανεμμημένου κεντρικού συστήματος ελέγχου, αποτελούμενου από 29 απομακρυσμένα κέντρα ελέγχου. Οι βασικότερες ελεγχόμενες εγκαταστάσεις είναι:

Η επιτυχής λειτουργία του συστήματος από την πρώτη κιόλας ημέρα λειτουργίας του ξενοδο-χείου επέτρεψε την παρακολούθηση και έλεγχο των διασκορπισμένων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων από ένα κεντρικό σημείο ελέγχου, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Σύντομα το σύστημα επεκτάθηκε στο τμήμα θαλασσοθεραπείας του ξενοδοχείου, όπου κληθήκαμε να ελέγξουμε μια ιδιαίτερα σύνθετη εγκατάσταση αποτελούμενη από ψύκτες θαλασσινού νερού και πισίνες με σταθερές θερμοκρασιακές συνθήκες.


 
Blue Palace - Παρουσίαση Εργου  
©2005 COVAX Ltd.
Top