Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Το εκτυπωτικό συγκρότημα της Χ.Κ. Τεγόπουλος στο Κορωπί, είναι ένα βιομηχανικό κτίριο 24ωρης λειτουργίας υψηλών απαιτήσεων. Το κεντρικό σύστημα ελέγχου ξεκίνησε με τον έλεγχο των βασικών ηλεκτρομηχαναλογικών εγκαταστάσεων, όπως:

Σε επόμενη φάση το σύστημα επεκτάθηκε στην καταγραφή και κατανομή ηλεκτρικής κατανάλωσης ανά τμήμα του πιεστηρίου. Αυτή υλοποιήθηκε σε συνεργασία με 30 ειδικούς μετρητές ηλεκτρικών μεγεθών με τους οποίους το κεντρικό σύστημα ελέγχου επικοινωνεί σε πρωτόκολλο ModBus.

Στην τρέχουσα μορφή του το κεντρικό σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει πλήρη έλεγχο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 4 ανεξάρτητων κτιρίων, με δύο κεντρικούς σταθμούς παρακολούθησης και ελέγχου.


 
Χ.Κ. Τεγόπουλος Πιεστήρια Κορωπί - Παρουσίαση Εργου  
©2005 COVAX Ltd.
Top