Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Η εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος ελέγχου του Νοσοκομείου Υγεία ξεκίνησε το 1998 και συνεχίζεται σε φάσεις μέχρι και σήμερα. Το τρέχον σύστημα αποτελείται από 2.500 σημεία ελέγχου και περιλαμβάνει περισσότερους από 300 ελεγκτές. Μέχρι σήμερα το κεντρικό σύστημα ελέγχου περιλαμβάνει:

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι σε όλες τις φάσεις εγκατάστασης το νασοκομείο παρέμεινε σε πλήρη και κανονική λειτουργία.


 
Διαγνωστικό & Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία - Παρουσίαση Εργου  
©2005 COVAX Ltd.
Top