Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

 
Προϊόντα  

Απλά Οργανα Ελέγχου

 • Θερμοστάτες
 • Υδροστάτες
 • Υγροστάτες
 • Πρεσσοστάτες
 • Διαφορικοί Πρεσσοστάτες
 • Διακόπτες Ροής

Ρυθμιστές Στροφών

 • 1,1...110kW, IP21
 • 1,1...110kW, IP54

Οικιακός Αυτοματισμός

 • Hometronic
 • CM-Zone
 • Χρονοθερμοστάτες
 • Θερμοστατικές Κεφαλές

Κεντρικά Συστήματα Ελέγχου

 • Αυτόνομοι Ελεγκτές
  • Excel 50
  • Excel 100
  • Excel 500
  • Excel Smart
 • Κάρτες Εισόδων/Εξόδων
  • Σειρά XFL
  • Σειρά XFC
 • Ελεγκτές Δωματίου
  • Excel 10
  • Excel 12

Ελεγκτές Θέρμανσης/Κλιματισμού

 • Ελεγκτές Θέρμανσης
 • Fan Coils/Μικρών Κλιματιστικών Μονάδων
 • Κλιματιστικών Μονάδων

Βαλβίδες/Κινητήρες

 • Ηλεκτροβάννες 1/2..1"
 • Βαλβίδες Εδρας
 • Βαλβίδες Πεταλούδας
 • Βαλβίδες Περιστροφικές
 • Κινητήρες Βαλβίδων
 • Κινητήρες Διαφραγμάτων

Συστήματα Πυρανίχνευσης

 • Πίνακες Πυρανίχνευσης
  • 1 Βρόχου
  • 1-2 Βρόχων
  • 1-5 Βρόχων
  • 1-8 Βρόχων
 • Περιφερειακός Εξοπλισμός
  • Συμβατικοί Ανιχνευτές
  • Δ/μενοι Ανιχνευτές
  • Μονάδες Εισόδου/Εξόδου
  • Οπτικοακουστικά

Αισθητήρια

 • Θερμοκρασίας
 • Σχετικής Υγρασίας
 • Πίεσης
 • Διαφορικής Πίεσης
 • Ποιότητας Αέρα
 • Ηλεκτρικών Μετρήσεων
 • Ειδικά Αισθητήρια
©2005 COVAX Ltd.
Top