Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Η εταιρεία έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει περισσότερα από 100 κεντρικά συστήματα ελέγχου (BMS) σε κτιριακές εγκαταστάσεις όλων των κατηγοριών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται από απλά κτίρια γραφείων και κατοικίες μέχρι σύνθετα κτίρια ειδικών απαιτήσεων (νοσοκομεία, μηχανογραφικά κέντρα και data centers). Κοινό χαρακτηριστικό όλων των κτιρίων είναι η απαίτηση για συνεχή, απρόσκοπτο και υψηλής ποιότητας έλεγχο των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Το πελατολόγιο μας περιλαμβάνει:

Αττικά Πολυκαταστήματα
Ξενοδοχείο Blue Palace
ΔΚΘΑ Υγεία
Πιεστήρια Χ.Κ.Τεγόπουλος

 
Κατάλογος Εργων  
Αεροδρόμια
Αθλητικά Κέντρα
Εκθεσιακοί Χώροι
Εκπαιδευτικά/Ερευνητικά Ιδρύματα
Εμπορικά Κέντρα/Πολυκαταστήματα
Εργοστασιακά/Βιομηχανικά Κτίρια
Κτίρια Γραφείων
Νοσοκομεία
Ξενοδοχεία
Πολιτιστικά Ιδρύματα
Τράπεζες
Ειδικά Κτίρια
©2005 COVAX Ltd.
Top