Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Προσφέρουμε ένα πλήρες πακέτο υπηρεσιών για το σύνολο των συστημάτων ελέγχου που εμπορευόμαστε.

Στόχος μας είναι η παράδοση σε πλήρη λειτουργία κάθε προσφερόμενου συστήματος ελέγχου και η πλήρης αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του. Για τον λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην τεχνική υποστήριξη μετά την πώληση οποιουδήποτε συστήματος.

Το ανθρώπινο δυναμικό μας αποτελείται από τεχνικούς υψηλής κατάρτισης και μεγάλης εμπειρίας. Χρησιμοποιούμε διαδικασίες, μεθόδους και εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθή ποιότητα σε όλες τις φάσεις υλοποίησης ενός συστήματος ελέγχου.


 
Υπηρεσίες  
Μελέτη/Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου
Εγκατάσταση Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου
Προγραμματισμός / Παραμετροποίηση / Εκκίνηση Συστημάτων Ελέγχου
Τεχνική Υποστήριξη Εγκαταστάσεων
©2005 COVAX Ltd.
Top