Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Σε συνεργασία με τον πελάτη σχεδιάζουμε, βάσει των δικών του απαιτήσεων, το σύστημα ελέγχου, προσπαθώντας να προσφέρουμε την βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:


 
Υπηρεσίες  
Μελέτη/Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου
Εγκατάσταση Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου
Προγραμματισμός / Παραμετροποίηση / Εκκίνηση Συστημάτων Ελέγχου
Τεχνική Υποστήριξη Εγκαταστάσεων
©2005 COVAX Ltd.
Top