Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Αναλαμβάνουμε την πλήρη εγκατάσταση κεντρικών συστημάτων ελέγχου, χρησιμοποιώντας δικό μας εξειδικευμένο προσωπικό. Αναλυτικότερα προσφέρουμε:

 


 
Υπηρεσίες  
Μελέτη/Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου
Εγκατάσταση Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου
Προγραμματισμός / Παραμετροποίηση / Εκκίνηση Συστημάτων Ελέγχου
Τεχνική Υποστήριξη Εγκαταστάσεων
©2005 COVAX Ltd.
Top