Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Ο προγραμματισμός, παραμετροποίηση και εκκίνηση του συστήματος ελέγχου αποτελούν τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχούς λειτουργίας οποιουδήποτε συστήματος. Για τον λόγο αυτό δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις παραπάνω υπηρεσίες χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο και με σημαντική εμπειρία προσωπικό.

Ολοι οι τεχνικοί μας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την Honeywell για προγραμματισμό των προσφερομένων συστημάτων ελέγχου. Παράλληλα διαθέτουμε τα πλέον ενημερωμένα εργαλεία προγραμματισμού της Honeywell (CARE, Excelon, Lizard) αλλά και τρίτων κατασκευαστών (Lonmaker) για την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσφερομένου εξοπλισμού.

Επιπρόσθετα ακολουθούμε ειδικές μηχανογραφημμένες μεθόδους παρακολούθησης των σταδίων προγραμματισμού/εκκίνησης των συστημάτων ελέγχου, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής και ολοκληρωμένη εικόνα σε όλες τις φάσεις ενός έργου.


 
Υπηρεσίες  
Μελέτη/Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου
Εγκατάσταση Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου
Προγραμματισμός / Παραμετροποίηση / Εκκίνηση Συστημάτων Ελέγχου
Τεχνική Υποστήριξη Εγκαταστάσεων
©2005 COVAX Ltd.
Top