Συστήματα και Οργανα Κτιριακών Αυτοματισμών

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην υποστήριξη μετά την πώληση προσφέρουμε πλήρη τεχνική κάλυψη αναλόγως των απαιτήσεων του πελάτη. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:


 
Υπηρεσίες  
Μελέτη/Σχεδιασμός Συστημάτων Ελέγχου
Εγκατάσταση Κεντρικών Συστημάτων Ελέγχου
Προγραμματισμός / Παραμετροποίηση / Εκκίνηση Συστημάτων Ελέγχου
Τεχνική Υποστήριξη Εγκαταστάσεων
©2005 COVAX Ltd.
Top